Foto van de hofstede van De Crom te Verrebroek anno 1948. Boven de deur staat 1629 gebeiteld.

Ligging was aan de Konings Kieldrechtpolder.

Oorsprong foto: Raymond De Groodt geschonken door de Heemkundige Kring van Zwijndrecht en Burcht.

Beveren in Beeld