De Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw – opgericht in 1957 – bestudeert het historisch verleden van de fusiegemeente Beveren, en verzamelt, bewaart en ontsluit het Bevers erfgoed.

Het huidige Beveren valt grotendeels samen met het historische ”Land van Beveren”. Vanaf de 17de eeuw tot het einde van de 18de eeuw was de heer­lijkheid het Land van Beveren bezit van de prinsen van Arenberg. Zijne Doorluchtige Hoogheid Erik, 11de hertog van Arenberg, heeft naar aanleiding van het 35-jarig bestaan onze vereniging in 1992 de toela­ting gegeven voor toevoeging van het epitheton hertogelijke. Het is een verwijzing naar een eeuwenlange historische band, die tot de huidige dag in onze regio vele sporen heeft nagelaten.

Sinds 1958 geeft de heemkundige kring het driemaandelijkse tijdschrift "Het Land van Beveren" uit. Daarnaast worden regelmatig extra publicaties uitgegeven, bijvoorbeeld over het Land van Beveren en de val van Antwerpen (1584-1585), de slag van Kallo (1638), groot-Beveren in vijf eeuwen cartografie, de Sint-Sebastiaansgilde van Kieldrecht (1699-1899), het ontstaan van parochie en kerk van Prosperpolder, de immigratie van schaapherders in het Waasland (18e-19e eeuw),...

De bibliotheek van de heemkundige kring is raadpleegbaar na afspraak op het nummer 03 750 18 76.

Onze vereniging organiseert daarnaast ook uitstappen, lezingen, participeert aan Erfgoeddag en Open Monumentendag. Blijf op de hoogte en bezorg ons uw e-mailadres.

De Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw is laureaat van de“Cultuurboom 2007”, uitgereikt door de Gemeentelijke Cultuurraad.

Beveren in Beeld