Link datasetNaar aanleiding van het artikel "Op de vlucht. Beverse vluchtelingen in Nederlandse vluchtoorden tijdens de Eerste Wereldoorlog", geschreven door Bert Verwerft en Johnny Van Bogaert, publiceren we een open dataset met het volledige bevolkingsregister van de Beverse vluchtelingen in het Vluchtoord Uden. De dataset is door Johnny Van Bogaert omgezet naar een leesbaar excelbestand voorzien van filters en opgedeeld per deelgemeente.

Deze dataset is GRATIS toegankelijk voor abonnees van het tijdschrift "Het Land van Beveren". Wanneer u gegevens gebruikt uit deze dataset dient u onze website als bron te vermelden.

Naast de open dataset vindt u hieronder ook enkele nuttige links die verwijzen naar archieven die dossiers van Belgische vluchtelingen hebben gedigitaliseerd en ontsloten.

Beveren in Beeld