1925-1994

VERDIENSTEN

Eerste voorzitster van de gemeentelijke cultuurraad van Beveren

KORTE BIOGRAFIE

Was een pionier in het lokale culturele veld en ondernam reeds in de jaren zeventig van de twintigste eeuw de eerste stappen richting de oprichting van een culturele adviesraad en een cultureel centrum in Beveren. Onder haar 22-jarige bestuursmandaat (van 1971 tot 1993) werd kasteel Cortewalle van verder verval gered en werd het kasteel langzaamaan uitgebouwd tot een huis voor de cultuurminnende Beverenaar. Per 1 januari 1993 stapte L. op als voorzitster van de gemeentelijke cultuurraad. Nog datzelfde jaar werd zij gelauwerd met de uitreiking van de eerste cultuurboom, een prijs die personen of instellingen huldigt die zich op een uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden in het culturele veld.

facebook_page_plugin
Volg ons op Facebook!
Beveren in Beeld

Login enkel voor wie een abonnement heeft op het tijdschrift.

Gelieve uw naam en voornaam in het veld naam in te vullen en uw lidnummer in het veld gebruikersnaam. Het lidnummer vindt u terug op de enveloppe van het tijdschrift.

Bedankt voor uw registratie, de webmaster kijkt deze registratie na en zal deze zo spoedig mogelijk goed- of afkeuren. U zal hiervan een e-mailontvangen.