Joos Vijd heeft niet enkel het bekende Lam Gods nagelaten, maar zorgde ook in Beveren voor een indrukwekkend nalatenschap. Hier stichtte hij onder andere een passantenhuis, dat later zou uitgroeien tot het Wilhelmietenklooster. Maar waarom spendeerde Joos Vijd zoveel geld aan religieuze en liefdadige doelen? Wat dreef de middeleeuwers hiertoe en wat wilden ze daarmee bereiken?

In deze lezing zal dr. Hannelore Franck een licht werpen op de complexe realiteit achter deze stichtingen. Religieuze, liefdadige, sociale, economische en politieke motieven komen allemaal samen in de praktijk van stichtingen en schenkingen. Hierdoor bieden deze stichtingen een unieke inkijk in de middeleeuwse leefwereld.

Beveren in Beeld