Het lidmaatschap (Belgische leden) kost €25 per jaar, in ruil ontvangt u vier tijdschriften.

U kan zich lid maken door dit bedrag over te schrijven op rekeningnummer: IBAN BE 02 4153 0359 3140 - BIC KREDBEBB met vermelding van "lidgeld + naam + adres"

Draagt u onze vereniging een warm hart toe en wenst u een steunabonnement te nemen dat kan ook voor een bedrag vanaf €35 per jaar.

Voor buitenlandse leden en steunabonnementen is dit respectievelijk €30 en €40.

Giften zijn steeds welkom, deze helpen onze vereniging groeien. (Let op! Momenteel zijn giften aan onze vereniging nog niet fiscaal aftrekbaar)