Edito

Wanneer u dit vierde nummer ter hand neemt, zijn we alweer aanbeland in december en kunnen we - traditiegetrouw - terugblikken op het voorbije jaar. 2022 was een zeer bewogen jaar met de bloedige oorlog in Oekraïne als meest tragische dieptepunt. Deze oorlog wakkert in het Westen een energiecrisis en inflatie aan die we niet meer gezien hebben sinds de fameuze oliecrisis in 1973, nu bijna vijftig jaar geleden. De onzekerheid die dit teweegbrengt op de financiële markten en de politieke wereld laat zich ook voelen in de Vlaamse huiskamer. Toch biedt deze crisis ook kansen en uitdagingen om na te denken over hoe we onze samenleving voor de toekomst willen vormen. Hoe dragen we zorg voor onze ouderen, maar ook voor onze toekomstige generaties? Deze vraag stelt zich ook in het artikel van Caroline Van de Manacker die de briefwisseling tussen weduwe Dormer en haar kinderen in de achttiende eeuw bestudeert. Hieruit blijkt dat weduwe Johanna Theresia Goubau zeer affectieve banden onderhield met haar familieleden en dat ze tot op late leeftijd haar zakelijk instinct behield. Een sociaal ondersteuningsnetwerk bestond dus ook in de vroegmoderne tijd. Ann Cools maakt het bilan op van honderd jaar sociale huisvesting in Beveren. Ook hier zijn de grote maatschappelijke vraagstukken van tel. De opeenvolgende bouwprojecten van de Gemeentelijke Maatschappij voor Huisvesting (GHM) vormen een weerspiegeling van een tijdgeest en ideeën die er leefden over thema’s als woningbouw en architectuur, samenlevingsvormen en de inname van openbare ruimte en groen. Dat de GMH vandaag de eerste zonnepanelen installeert op sociale huizen is een gebaar dat wijst op een toenemend belang van ecologie en duurzaamheid in onze eenentwintigste samenleving. Ten slotte geeft ook Fred Smet een belangrijke levensles mee: aan de hand van de exemplarische levensloop van pater-scheutist Jeroom Heyndrickx toont hij het belang om sociale bruggen te slaan tussen diverse culturen. Door jaren onverdroten inzet slaagt de ‘vrolijke Vlaamse Chinees’ erin om ontmoetingen te stimuleren tussen lokale christelijke kerken in China en Taiwan en de moeilijke verhoudingen met het communistische bestuur te verbeteren. En zijn we in deze gepolariseerde wereld niet op zoek naar meer mensen die verbinden, die het perspectief van de andere omarmen en openstaan voor samenwerking in plaats van elkaar tegenwerken? Om af te sluiten geeft Richard Willems nog een getuigenis over hoe hij de begrafenis van de Beverse schilder Alexander Ciamberlani bijwoonde, een gelukkig toeval dat ervoor zorgt dat we vandaag in zijn ervaring kunnen delen.

In de rubrieken komt er weer een veelheid aan onderwerpen aan bod: Jeroen Vermeersch brengt heuglijk nieuws over de Kogge en ook Carine Goossens heeft het over de scheepsvaart (weliswaar vier eeuwen later). Koen Van Hoof en Ann Devroe blikken terug op het onroerende en landschappelijke erfgoed en Dirk van Duyse brengt twee feestpublicaties op de leestafel.

Een welgevuld nummer dus, dat verdient om van A tot Z uitgelezen te worden. Veel leesplezier!